Οι Ημέρες της Κρίσης

Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2016

2291 Ημέρες: Η ετήσια οικονομική έκθεση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για το 2015

Τα σημαντικότερα γεγονότα που έλαβαν χώρα στη χρήση του 2015 και, συγκεκριμένα, τις ενέργειες για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών παρουσιάζει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση, για τη χρήση που έληξε την 31/12/2015, που δημοσιοποίησε σήμερα, Παρασκευή 29 Ιουλίου.
Στην έκθεση παρουσιάζεται η χρηματοοικονομική επίδοση του Ταμείου για τη Χρήση 2015, καθώς και οι δραστηριότητες του Ταμείου μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού.

Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2016

2284 Ημέρες: Νόμος του κράτους η απλή αναλογική

Με  ενισχυμένη πλειοψηφία εγκρίθηκε επί της αρχής αλλά και επί των άρθρων το νομοσχέδιο για την αλλαγή του εκλογικού νόμου και την εφαρμογή της απλής αναλογικής.
Το νομοσχέδιο, όπως αναμενόταν, δεν συγκέντρωσε τους 200 ψήφους ώστε να εφαρμοστεί άμεσα στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση και έτσι, σε περίπτωση που η επόμενη Βουλή δεν καταργήσει το νόμο συγκεντρώνοντας επίσης 200 βουλευτές, τότε η απλή αναλογική θα εφαρμοστεί από την μεθεπόμενη εκλογική αναμέτρηση.